Bijeenkomst blok1: Genesis en Job

Donderdag 21 maart hadden we de eerste bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Een mooie opkomst van ruim 100 mensen uit de diverse gemeenten. Adrian Verbree mocht het spits afbijten met de bijbelboeken Genesis en Job. Tussen 19.30 tot 21.00 uur kreeg Adrian de tijd en werden veel verschillende aandachtspunten en hoofdlijnen benoemd. Dit werd afgewisseld met vragen en ervaringen vanuit de kerkzaal. Hierbij werd o.a. ervaren dat het heel zinvol is om de Bijbel in langere gedeelten te lezen. Ook werd opgemerkt dat je geprikkeld wordt om meer te willen lezen en weten. Bekende verhalen worden afgewisseld met de veel minder bekende verhalen en opvallende of soms verrassende passages. Verder werd o.a. gesproken over de niet te bevatten grootsheid van Gods schepping, de schrijver van Genesis en de opzet en structuur van de het boek Job, de tegenwerkingen van de duivel door het boek Genesis heen, het werkelijke bestaan van Job en waar hij gewoond moet hebben en Elihu die plotseling in het Bijbelboek genoemd wordt. Kortom: Een interessante en leerzame avond in een ontspannen sfeer.

De volgende bijeenkomst is op 25 april en gaat over de boeken Exodus en Leviticus (blok 2). Mocht je het eerste deel gemist hebben, je kunt altijd aansluiten en meedoen met het volgende blok. Meer info en een dagelijks bijbelleesrooster vindt je op www.samenbijbellezen.nl. Je kunt je ook aanmelden voor een dagelijkse e-mail met de te lezen tekst. Veel leesplezier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *