Bijeenkomst blok2: Exodus en Leviticus

Donderdag 25 april hadden we de tweede bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Met een opkomst van ca. 50 mensen starten we de bijeenkomst om 19.30 uur.

Ds. Feijen vertelde aan het begin van de avond dat mensen die de Bijbel helemaal willen lezen vaak afhaken bij Leviticus. Dit boek bevat veel wetten en rituelen die als minder inspirerend of zelfs saai worden ervaren. Toch zijn beide boeken, vooral ook Exodus, fundamenteel voor onze kennis van God. De avond werd in een aantal onderdelen geknipt:
Openbaring van Zijn Naam: Hierbij werden de teksten in Exodus 3:14, 6:3 en 15:3 genoemd met een lijn naar Jezus in Mattheus en Openbaringen 1: 8
De 10 plagen in Egypte: waarbij de 11e plaag (of 10b) de dood van de Egyptenaren in de Rietzee is. En over de “logische” volgorde van de plagen waar zelfs na ca. 350 jaar (in 1 Sam. 4:8 en 6:6) nog over gesproken werd.
De Uittocht: verlossing van de slavernij welke later in de Bijbel in verband wordt gebracht met onze verlossing van de zonde. Het Pesachfeest als herdenkingsfeest waar Jezus op aansluit: Wij zijn veilig achter het bloed van het l(L)am.
De wetgeving: De 10 geboden die relevant blijven en ook door Jezus en Paulus in het NT worden aangehaald. Regels waaraan we ons willen houden uit dankbaarheid voor Gods verlossende werk.
Het Gouden kalf & ingebruikname van de Tabernakel: samengenomen, omdat de zonde van het gouden kalf een grote inbreuk was op de verbondsrelatie; en desondanks eindigt Exodus met de tekening dat de Heer de tabernakel betrekt en dus bij zijn volk gaat wonen. God laat zien dat de kloof gedicht is door bij zijn volk te gaan wonen. God reist ook nu met ons mee en in Joh 1: 14 waar staat dat Jezus ook bij ons “getabernakeld” heeft.
Het boek Leviticus: Gods heiligheid staat centraal; en `Ik heb u uit Egypte geleid om jullie God te zijn; wees heilig want Ik ben heilig’. Er werden nog verschillende items benoemd zoals de reine en onreine dieren en Gods heiligheid. Tussen de onderdelen door was er ruimte voor vragen en opmerkingen.
Een interessante en leerzame avond in een ontspannen sfeer. We sloten volgens planning af om 21.00 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *