Bijeenkomst Blok 5: 2 Samuël, 1 kronieken en ca. 80 Psalmen

Afgelopen donderdagavond (26 sep) kwamen we weer bijeen om het 5e blok van het bijbelleesproject af te sluiten. Met een opkomst van ca. 35 mensen ging A.P. Feijen met ons de hoofdlijnen van de gelezen Bijbelboeken door. Er was veel te vertellen dus de snelheid zat er goed in. David als musicus (dichter), als koning (herder), strijder/krijgsman, als zondig mens, als voorvader van Jezus Christus, als gelovig mens met zorg voor de eredienst. Maar ook de verhouding, overlap en verschillen tussen 2 Samuël en 1 Kronieken kwamen aan bod.

David was een herderlijk koning en daarmee afwijkend t.o.v. de omringende volken (zie bijv. hoe hij omgaat met Mefiboset). Als zondig mens, te denken aan de affaire Batseba (Psalm 51) en de volkstelling. Maar ook in zijn vaderschap kan hem bijv. nalatigheid verweten worden. Zijn zorg voor de eredienst zien we o.a. terug in het terughalen van de ark en de wens om een tempel te bouwen, maar ook in Psalm 19, 104, 133, 15, 24, 101 en nog veel meer. De tempel mocht David niet bouwen. God overtreft David door te zeggen dat hij Dávids huis wil bouwen (è komst vd Messias).
1 Kronieken haalt de positievere teksten aan uit de Bijbelboeken Samuel (en Koningen). Dit met als doel de teruggekeerde ballingen op te roepen trouw te zijn aan Gods wetten.

Ca.70 (50 in dit blok) van de 150 psalmen zijn van (of voor) David. Het Bijbelboek Psalmen beschrijft veelkleurig met hoogte en dieptepunten, door verschillende dichters, de relatie God en mens en is ingedeeld in 5 bundels. Tientallen psalmen van David worden aangehaald in het NT met verwijzing naar Christus (bijv. Hand 2: 25 ev. = Psalm 16). De wreedheden in het OT zijn in het NT gecorrigeerd door het offer van Christus. Geen wraak, maar liefde.

Elke keer hoor en merk ik dat het goed en interessant is om de bijbel in grotere gedeelten te lezen. De samenhang wordt duidelijker en de kennis en ontzag voor Gods werk groter. En dat willen we graag delen met jou.
Na dit 5e blok starten we met blok 6. Gelijk voor jou/u een mooie kans om in te stappen en mee te doen. En daar is het zeker niet te laat voor! Het volgende blok 6 gaat over 1 Koningen, 1-2 Kronieken, Hooglied, Psalmen, Spreuken en Prediker. Ds. Huibert Prins gaat dit gedeelte met ons bespreken in de bijeenkomst op 31 oktober. Hierbij ook ruim tijd voor vragen. We zitten dan weer in het Morgenlicht (zaal 4-5, combinatiezaal). Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel.

Dus: stap in en
Spread the Word! Team SamenBijbelLezen, CZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *