Bijeenkomst Blok 7: 1-2 Koningen, 2 Kronieken, Jesaja, Jona, Amos, Micha (met bijlage)

Donderdag 12 december hadden we de zevende bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Opkomst: ongeveer 35 mensen.

Louren Blijdorp haalde de hoofdlijnen aan van het 10 en 2 stammenrijk vanaf de scheuring tot aan de ondergang van het 10 stammenrijk (ballingschap: 2 kon. 17). De aaneenschakeling van koningen, de verschillende hoofdsteden van het 10 stammenrijk (Sichem, Penuël, Tirsa, Samaria) en de verloren en teruggewonnen grondgebieden gedurende deze periode. Koning Achab van Israel die de Baäl weer binnenhaalt en Jehu die daar weer een einde aan maakte. Opvallend is het aantal staatsgrepen in het 10 stammenrijk en het behoud van het koningshuis in het 2 stammenrijk. En het benoemen van veel moeders van de koningen van Juda, zoals van de 7 jarige koning Joas. Hij herstelt na koningin Atalja (2 kon.11) de tempel. In Kronieken staat vooral de geschiedenis van de koningen in Juda en de tempel beschreven.

(Klik op de afbeelding om te downloaden)

Opgravingen (Archeologie)vertelt het verhaal van de bijbel vanuit de kant van de vijanden van Israel. De steen van Mesa is hiervan een mooi voorbeeld. Hierop omschrijft de koning van Moab zijn strijd met Israel. Er zijn duidelijke paralellen te zien met bijv. Jesaja 15. Dit weerspreekt dat de bijbel niet betrouwbaar zou zijn.
Verder haalde Louren de onderzoeken aan van Prof. dr. A. Noordtzij die concludeerde dat we door de opgravingen de semitische wereld van toen en de Bijbel beter leren begrijpen. God gedoogde de tijd- en cultuurgebonden gebruiken, polygamie, wrede straffen, slavernij en tradities van zijn volk in die tijd. Het was interessant en leerzaam!

Beëindiging van blok 7 betekent de start van blok 8: Hosea; Jesaja; Nahum; Zefanja; Jeremia. Lees en ontdek wat God ons te vertellen heeft. Volgende bijeenkomst is op donderdag 30 januari 2020. Adrian Verbree zal deze avond leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *