Kort verslag videopresentatie Blok 10

Joël, Daniël, Haggaï, Zacharia, Esther, Ezra, Nehemia, Maleachi

Blok 10 vormt het laatste deel van het oude testament (OT). Louren Blijdorp gaf hierover een presentatie die op deze website te bekijken was van 16 april tot 7 mei 2020.
De profeten vormen een groot deel van het OT. De Joden verdelen het OT in 3 delen: De Thora: de eerste vijf bijbelboeken, de nebe’im {“nevie’iem”}: de profeten en de chetoebim {“ketoeviem”}: de Geschriften, zoals Psalmen, Spreuken en Prediker. Het NT is volgens Louren een peuleschil tov het soms verwarrende OT. Louren legt in zijn presentatie een verbinding tussen het OT en het NT:

Mislukking”: Heel kort samengevat lijkt het OT als een soort “mislukking”: God begint met Abram iets groots dat leidt tot Salomo als hoogtepunt. Salomo gaat tenslotte de fout in, het rijk scheurt en vele koningen met hun afgoden volgen. Na de ballingschap wordt alles weer getracht te herstellen. Maar het werd niet zoals het was. De aanhoudende prediking van de profeten over bekering van het hart en het loslaten van de verbeelding middels offers vormt een brug naar het NT. Met Maria als kroon op die prediking. Maria kan in volledig vertrouwen, verootmoediging en geloof Jezus als verlosser ontvangen.

Profeten over de offerdienst: Profeten hebben soms ongezouten kritiek op het priesterschap en offerdienst, zoals in Amos 5:21, Hosea 6:6, Jesaja 1:11, Micha 6:6ev en Jeremia 7:2ev en 7:21ev. Deze kritiek is vooral gericht op een uiterlijke schijn (offerdiensten en cultische reinheid). Er is een soort stap bij de profeten te zien: het van binnen rein zijn, rein van hart ipv offerdiensten. Een ethische reinheid ipv een cultische reinheid. OT-offercultus was onvolmaakt en vooral bedoeld om het zondebesef te wekken. Het volmaakte offer is uiteindelijk door Jezus zelf volbracht waarin profeet- en priesterschap bij elkaar komen. Lees de verhelderende teksten van Hebreeën 1: 1-3 en Lukas 24:25-27 en 44-45 hierover.

Profeten en de Heilige Geest: Er is een verband tussen de Heilig Geest en de profeten zoals beleden in de geloofsbelijdenis van Nicea: “de HG die gesproken heeft door de profeten”. Zie Micha 3:8, Ezechiel 3:12ev, en 11:5 en 1Samuel 10:5ev. Hierbij is een verschil zichtbaar tussen (vaak tijdelijke) extase en de (meer langdurige) inwoning van de Geest. Deze inwoning kan als rijker worden gezien: Bij Jezus wordt gesproken over een inwoning, het vervuld worden met de Heilige Geest. Hierover kun je lezen in: Lucas 3: 21, 4:1 en Joh. 1:32 en 3:34 waarbij de Geest op Jezus neerdaalt. Kolossenzen 3: 16. “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *