Videopresentatie blok 11: 4 Evangelien

Een videopresentatie van Adrian Verbree stond ca. 2 maanden online op deze website. Daarna is deze verwijderd en vervangen door onderstaande korte samenvatting.

Vier getuigen: Waar in de Bijbel herhaaldelijk wordt aangehaald dat iets als betrouwbaar kan worden beschouwd met 2 of evt. 3 getuigen, zijn hier 4 Evangeliën, ofwel 4 getuigen. Mattheüs en Johannes zijn ooggetuigen, Marcus schreef zijn verhaal aan de hand van wat Petrus hem vertelde en Lucas is na Mattheus en Marcus geschreven. Mattheüs, Marcus en Lucas worden kortweg de ‘Synoptici‘ genoemd omdat hun evangeliën zoveel overeenkomsten vertonen. Johannes wijkt daarin af.

Een boek uit één stuk: De Bijbel kent veel samenhang en verwijzingen naar de verschillende boeken en tussen OT en NT. Ook zijn er diverse overeeneenkomsten of spiegelingen te vinden tussen Adam en Jezus (2e Adam) en zijn beproevingen in de woestijn.

Kijk op Jezus’ reizen: Jezus bezocht heel Israel. Altijd met de boodschap: ‘vertel niet dat ik de Messias ben’. Toch een uitzondering hierop: Samaria (het buitenland): Daar vertelt Jezus dat Hij de Messias is aan de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ook in het ‘overjordaanse’ dreef hij vele kwade geesten uit een man: Legioen, naar een kudde van 2000 varkens. Jezus werd verzocht het gebied te verlaten maar liet wel zijn ‘13e apostel’ achter: Legioen. Tenslotte volgt zijn laatste reis Jeruzalem waar Hij vooraf bekend laat maken door 72 evangelisten dat Hij de Messias is. Zijn taak zat er toen bijna op.

4 vragen: Tenslotte beantwoordde Adrian nog 4 verschillende vragen die mogelijk bij je opkwamen tijdens het lezen:

  • Hoe zit het met de verschillen tussen de 4 Evangeliën?
  • Waarom zijn er zoveel boze geesten rondom Jezus’ verschijning?
  • Wat is het doel van de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia?
  • Waarom vraagt Johannes in de gevangenis of Jezus echt de messias is. Dat wist hij toch?

Mocht je de presentatie nog willen ontvangen dan kan ik deze naar je versturen. Geef dat even aan via deze website. Vanaf 7 augustus start het leesrooster voor blok 12: Handelingen en brieven: Jacobus, Thessalonicenzen Hebreeën en Johannes.
Spread the Word.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *