Bijeenkomst Blok 5: 2 Samuël, 1 kronieken en ca. 80 Psalmen

Afgelopen donderdagavond (26 sep) kwamen we weer bijeen om het 5e blok van het bijbelleesproject af te sluiten. Met een opkomst van ca. 35 mensen ging A.P. Feijen met ons de hoofdlijnen van de gelezen Bijbelboeken door. Er was veel te vertellen dus de snelheid zat er goed in. David als musicus (dichter), als koning (herder), strijder/krijgsman, als zondig mens, als voorvader van Jezus Christus, als gelovig mens met zorg voor de eredienst. Maar ook de verhouding, overlap en verschillen tussen 2 Samuël en 1 Kronieken kwamen aan bod.

David was een herderlijk koning en daarmee afwijkend t.o.v. de omringende volken (zie bijv. hoe hij omgaat met Mefiboset). Als zondig mens, te denken aan de affaire Batseba (Psalm 51) en de volkstelling. Maar ook in zijn vaderschap kan hem bijv. nalatigheid verweten worden. Zijn zorg voor de eredienst zien we o.a. terug in het terughalen van de ark en de wens om een tempel te bouwen, maar ook in Psalm 19, 104, 133, 15, 24, 101 en nog veel meer. De tempel mocht David niet bouwen. God overtreft David door te zeggen dat hij Dávids huis wil bouwen (è komst vd Messias).
1 Kronieken haalt de positievere teksten aan uit de Bijbelboeken Samuel (en Koningen). Dit met als doel de teruggekeerde ballingen op te roepen trouw te zijn aan Gods wetten.

Ca.70 (50 in dit blok) van de 150 psalmen zijn van (of voor) David. Het Bijbelboek Psalmen beschrijft veelkleurig met hoogte en dieptepunten, door verschillende dichters, de relatie God en mens en is ingedeeld in 5 bundels. Tientallen psalmen van David worden aangehaald in het NT met verwijzing naar Christus (bijv. Hand 2: 25 ev. = Psalm 16). De wreedheden in het OT zijn in het NT gecorrigeerd door het offer van Christus. Geen wraak, maar liefde.

Elke keer hoor en merk ik dat het goed en interessant is om de bijbel in grotere gedeelten te lezen. De samenhang wordt duidelijker en de kennis en ontzag voor Gods werk groter. En dat willen we graag delen met jou.
Na dit 5e blok starten we met blok 6. Gelijk voor jou/u een mooie kans om in te stappen en mee te doen. En daar is het zeker niet te laat voor! Het volgende blok 6 gaat over 1 Koningen, 1-2 Kronieken, Hooglied, Psalmen, Spreuken en Prediker. Ds. Huibert Prins gaat dit gedeelte met ons bespreken in de bijeenkomst op 31 oktober. Hierbij ook ruim tijd voor vragen. We zitten dan weer in het Morgenlicht (zaal 4-5, combinatiezaal). Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel.

Dus: stap in en
Spread the Word! Team SamenBijbelLezen, CZ

Bijeenkomst Blok4: Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël en Psalmen (gedeeltelijk)

Donderdag 11 juli hadden we de vierde bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Met een opkomst van ca. 35 mensen starten we de bijeenkomst om 19.30 uur.

Roelof Tigelaar had deze avond de leiding. Na een korte inleiding werd een grove indeling geschetst van het bijbelboek Jozua, een beeld gevormd van de veroverde gebieden in Kanaan en er werd iets verteld over de opgravingen van nu waarmee het bijbelverhaal in Jozua correspondeert (Koert van Bekkum). Verder werden verschillende opvallende passages aangehaald zoals het grote altaar in Jozua 22. Of was het toch een gedenkteken?

De verschillende Rechters met hun locaties van optreden en de mogelijke overlap in diensttijd. Maar ook de wreedheden in dit Bijbelboek. Denk bijvoorbeeld aan de hartverscheurende belofte van Jefta aan God. Was dit nu ècht nodig geweest?

Het boek Ruth waarin je je de vraag kunt stellen of je mag oordelen over wat mensen doen. Maar ook hoe God iets moois maakt van de beslissingen en soms verkeerde keuzes die mensen maken. Ruth wordt later expliciet in de geslachtsregisters van Matt.1 genoemd.

En het boek Samuël waarin God de leidinggevenden kiest uit de minst aanzienlijke stammen en families, David respect blijft houden voor de gezalfde van God, en de occulte verschijning van reeds overleden Samuël bij de dodenbezweerster​ in Endor. De avond vliegt voorbij zodat we helaas geen tijd meer overhouden voor de Psalmen.

We lassen na deze avond een korte pauze/vakantie in en starten halverwege augustus met het lezen voor blok 5: 2 Samuël, 1 Kronieken en Psalmen. Sluit aan, lees en ontdek wat God ons te vertellen heeft. Volgende bijeenkomst is op donderdagavond 26 september, weer om 19.30.

Spread the word!

Bijeenkomst Blok3: Numeri en Deuteronomium

Kort verslag Bijeenkomst Blok 3 op 29 mei 2019

Het was weer een interessante en leuke avond waarin we de gelezen Bijbelboeken konden bespreken met elkaar. Dit keer waren het de boeken Numeri en Deuteronomium. De twee laatste van de Thora, de boeken van Mozes. Roelof Tigelaar had deze avond de leiding en gaf ons de gelegenheid om vooraf onze vragen en opmerkingen over deze 2 boeken te delen. Er verscheen een behoorlijke lijst die Roelof gaande zijn verhaal heeft beantwoord of benoemd.
Een greep uit de genoemde hoofdlijnen en opvallende passages in de twee boeken:

Numeri staat voor de tellingen in de woestijn. De Israëlieten moesten geteld worden. Daar begint het Bijbelboek ook mee. Verder zijn opvallende zaken genoemd over de vele opstanden van het volk in Numeri. Dit ondanks Gods niet mis te verstane straffen. Kan dit verklaard worden? De koperen slang (als redmiddel) die later in de Bijbel weer wordt herinnerd. Het verhaal van de dochters van Selofchad waaruit blijkt dat wetten flexibel kunnen worden aangevuld om het recht van de Here te blijven zoeken.

Na zingen van een lied van Mozes (Deut. 32) gingen we door met het 2e boek: Deuteronomium staat voor tweede wet waarbij Mozes in een lange preek de wet (deels opnieuw) vertelt om het volk hieraan te herinneren. Een wet die milder was dan de toen geldende wetgeving. Het credo van Israël in Deuteronomium 6:4. De logische indeling van het boek op basis van de 10 geboden. Verder opvallende passages in Deuteronomium 28, 29 en 30 over het zegenen of uitroeien van het volk.

De avond gaf ons een mooi beeld wat de beide Bijbelboeken in hoofdlijnen omvatten. Dit zouden we vaker moeten doen. We starten met het volgende blok: Jozua, Richteren, Ruth en 1 Samuël. Volgende bijeenkomst is op donderdagavond 11 juli, weer om 19.30.

Spread the word!

Bijeenkomst blok2: Exodus en Leviticus

Donderdag 25 april hadden we de tweede bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Met een opkomst van ca. 50 mensen starten we de bijeenkomst om 19.30 uur.

Ds. Feijen vertelde aan het begin van de avond dat mensen die de Bijbel helemaal willen lezen vaak afhaken bij Leviticus. Dit boek bevat veel wetten en rituelen die als minder inspirerend of zelfs saai worden ervaren. Toch zijn beide boeken, vooral ook Exodus, fundamenteel voor onze kennis van God. De avond werd in een aantal onderdelen geknipt:
Openbaring van Zijn Naam: Hierbij werden de teksten in Exodus 3:14, 6:3 en 15:3 genoemd met een lijn naar Jezus in Mattheus en Openbaringen 1: 8
De 10 plagen in Egypte: waarbij de 11e plaag (of 10b) de dood van de Egyptenaren in de Rietzee is. En over de “logische” volgorde van de plagen waar zelfs na ca. 350 jaar (in 1 Sam. 4:8 en 6:6) nog over gesproken werd.
De Uittocht: verlossing van de slavernij welke later in de Bijbel in verband wordt gebracht met onze verlossing van de zonde. Het Pesachfeest als herdenkingsfeest waar Jezus op aansluit: Wij zijn veilig achter het bloed van het l(L)am.
De wetgeving: De 10 geboden die relevant blijven en ook door Jezus en Paulus in het NT worden aangehaald. Regels waaraan we ons willen houden uit dankbaarheid voor Gods verlossende werk.
Het Gouden kalf & ingebruikname van de Tabernakel: samengenomen, omdat de zonde van het gouden kalf een grote inbreuk was op de verbondsrelatie; en desondanks eindigt Exodus met de tekening dat de Heer de tabernakel betrekt en dus bij zijn volk gaat wonen. God laat zien dat de kloof gedicht is door bij zijn volk te gaan wonen. God reist ook nu met ons mee en in Joh 1: 14 waar staat dat Jezus ook bij ons “getabernakeld” heeft.
Het boek Leviticus: Gods heiligheid staat centraal; en `Ik heb u uit Egypte geleid om jullie God te zijn; wees heilig want Ik ben heilig’. Er werden nog verschillende items benoemd zoals de reine en onreine dieren en Gods heiligheid. Tussen de onderdelen door was er ruimte voor vragen en opmerkingen.
Een interessante en leerzame avond in een ontspannen sfeer. We sloten volgens planning af om 21.00 uur.

Bijeenkomst blok1: Genesis en Job

Donderdag 21 maart hadden we de eerste bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Een mooie opkomst van ruim 100 mensen uit de diverse gemeenten. Adrian Verbree mocht het spits afbijten met de bijbelboeken Genesis en Job. Tussen 19.30 tot 21.00 uur kreeg Adrian de tijd en werden veel verschillende aandachtspunten en hoofdlijnen benoemd. Dit werd afgewisseld met vragen en ervaringen vanuit de kerkzaal. Hierbij werd o.a. ervaren dat het heel zinvol is om de Bijbel in langere gedeelten te lezen. Ook werd opgemerkt dat je geprikkeld wordt om meer te willen lezen en weten. Bekende verhalen worden afgewisseld met de veel minder bekende verhalen en opvallende of soms verrassende passages. Verder werd o.a. gesproken over de niet te bevatten grootsheid van Gods schepping, de schrijver van Genesis en de opzet en structuur van de het boek Job, de tegenwerkingen van de duivel door het boek Genesis heen, het werkelijke bestaan van Job en waar hij gewoond moet hebben en Elihu die plotseling in het Bijbelboek genoemd wordt. Kortom: Een interessante en leerzame avond in een ontspannen sfeer.

De volgende bijeenkomst is op 25 april en gaat over de boeken Exodus en Leviticus (blok 2). Mocht je het eerste deel gemist hebben, je kunt altijd aansluiten en meedoen met het volgende blok. Meer info en een dagelijks bijbelleesrooster vindt je op www.samenbijbellezen.nl. Je kunt je ook aanmelden voor een dagelijkse e-mail met de te lezen tekst. Veel leesplezier.

Verslag Kick-Off 14/2/2019

Afgelopen donderdag de 14e februari hadden we de startavond van het samenbijbellezen-project. In een nokvolle combizaal 4&5 van ‘Het Morgenlicht’ werden diverse presentaties gehouden. Geweldig om zo’n mooie opkomst te zien vanuit de verschillende gemeenten en van verschillende leeftijden.  

Het was een mooie avond waarin we gestart zijn met het lied: Heer, wijs mij uw weg (opw. 687). Huibert Prins was via YouTube aanwezig met een inleidend filmpje over de reis door 66 bijbelboeken.

Christian Zomer hield daarna een inleiding over de waarde van het Bijbel lezen aan de hand van 2 Timotheüs 3:14-17. Daarna hebben 3 predikanten (Albert Feijen, Adrian Verbree en Roelof Tigelaar) kort de samenkomsten in 2019 toegelicht welke zij zullen gaan leiden. Er werd kort iets verteld over de te lezen bijbelboeken, de indelingen van de avonden (samenkomsten) en er werden leestips gedeeld. De hoofdlijnen hiervan zijn ook op de website www.samenbijbellezen.nl (kopje ‘Nieuws’) geplaatst.

Hiermee is het ‘samenbijbellezen’ van start gegaan! Mocht je de avond gemist hebben, geen probleem. Je kunt ten allen tijde aanhaken. Het mooiste is natuurlijk om vanaf het begin mee te doen maar je kunt eventueel ook blokken overslaan.

De gehele Bijbel is ingedeeld in 14 leesblokken. Elk blok wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de hoofdlijnen en verbanden worden toegelicht, je ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen. Eind 2020 hopen we af te sluiten met het bijbelboek Openbaring.

Alle informatie, waaronder de indeling van de leesblokken en het dagleesrooster 2019 (PDF) vind je terug op www.samenbijbellezen.nl. Het dagleesrooster 2020 zal later dit jaar verschijnen. Via de Leesrooster>Dagrooster kun je je aanmelden voor de te lezen teksten per e-mail. Je krijgt dan dagelijks een email met de tekst zodat je bij kunt blijven. Mocht je liever geen dagelijkse email krijgen maar toch bereikbaar willen zijn voor eventuele andere informatie of onvoorziene wijzigingen, gebruik dan contactpagina om je aan te melden.

We wensen jullie een gezegend, zinvol, interessant maar ook leuk Bijbelleesproject! Spread the Word!