Detail rooster

Download hier het Bijbelleesrooster van dag tot dag, blok 8-14 (in PDF).

Download hier het Bijbelleesrooster van dag tot dag, blok 1-7 (in PDF).

Bijeenkomst Bijbelboek Bijbelboek & Hoofdstukken
1 Genesis, Job Genesis 1-11
    Job
    Genesis 12-50
     
2 Exodus, Leviticus Exodus
    Leviticus
     
3 Numeri, Deuteronomium Ps 90 en 91 Numeri 1-15
    Psalm 90
    Numeri 16-36
    Deuteronomium
    Ps 91
     
4 Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël , Psalmen Jozua
    Richteren
    Ruth
    1 Samuël 1-20
    Psalm 11 en 59
    1 Samuël 21 tot 24
    Psalm 7,27,31,34,52
    Psalm 56,120,140,141,142
    1 Samuël 25 tot 27
    Psalm 17,35,54,63
    1 Samuël 28 tot 31
    Psalm 18,121,123,124,125,128,129,130
     
5 2 Samuël // 1 Kronieken, Psalmen  2 Samuel 1; 2; 3; 4
    Psalm 6; 8; 9; 10; 14; 16; 19; 21
    1 Kronieken 1; 2
    Psalm 43; 44; 45; 49; 84; 85; 87
    1 Kronieken 3; 4; 5
    Psalm 73; 77; 78
    1 Kronieken 6
    Psalm 81; 88; 92; 93
    1 Kronieken 7; 8; 9; 10
    Psalm 102; 103; 104
     2 Samuel 5:1-10;
    1 Kronieken 11; 12
    Psalm 133; 106; 107
    2 Samuel 5:11-6:23; 1 Kronieken 13; 14; 15; 16
    Psalm 1; 2; 15; 22; 23; 24; 47; 68
    Psalm 89; 96; 100; 101; 105; 132
    2 Samuel 7; 1 Kronieken 17
    Psalm 25; 29; 33; 36; 39
    2 Samuel 8; 9; 1 Kronieken 18
    Psalm 50; 53; 60; 75
    2 Samuel 10; 1 Kronieken 19; Psalm 20
    Psalm 65; 66; 67; 69; 70
    2 Samuel 11; 12; 1 Kronieken 20
    Psalm 32; 51; 86; 122
    2 Samuel 13; 14; 15
    Psalm 3; 4; 12; 13; 28; 55
    2 Samuel 16; 17; 18
    Psalm 26; 40; 58; 61; 62; 64
    2 Samuel 19; 20; 21
    Psalm 5; 38; 41; 42
    2 Samuel 22; 23; Psalm 57
    Psalm 95; 97; 98; 99
    2 Samuel 24; 1 Kronieken 21; 22; Psalm 30
     
6 1 Koningen // 1-2 Kronieken, Hooglied, Psalmen , Spreuken, Prediker. Psalm 108; 109; 110
    1 Kronieken 23; 24; 25
     Psalm 131; 138; 139; 143; 144; 145
    1 Kronieken 26; 27; 28; 29; Psalm 127
     Psalm 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118
    1 Koningen 1; 2; Psalm 37; 71; 94
    Psalm 119:1-88
    1 Koningen 3; 4; 2 Kronieken 1; Psalm 72
    Psalm 119:89-176
    Hooglied
    Spreuken 1-24
    1 Koningen 5; 6; 2 Kronieken 2; 3
    1 Koningen 7; 2 Kronieken 4
    1 Koningen 8; 2 Kronieken 5
    2 Kronieken 6; 7; Psalm 136
    Psalm 134; 146; 147; 148; 149; 150
    1 Koningen 9; 2 Kronieken 8
    Spreuken 25-29
    Prediker
    1 Koningen 10; 11; 2 Kronieken 9
    Spreuken 30; 31
     
7 1-2 Koningen//2 Kronieken; Jesaja; Jona; Amos ; Micha 1 Koningen 12; 13; 14
    2 Kronieken 10; 11; 12
    1 Koningen 15:1-24; 2 Kronieken 13; 14; 15; 16
    1 Koningen 15:25-16:34; 2 Kronieken 17 177 1 Koningen 17; 18; 19
    1 Koningen 20; 21
    1 Koningen 22; 2 Kronieken 18
    2 Kronieken 19-23
    2 Koningen 1-13
    2 Kronieken 24
    2 Koningen 14; 2 Kronieken 25
    Jona
    2 Koningen 15; 2 Kronieken 26
    Jesaja 1-8
    Amos
    2 Kronieken 27
    Jesaja 9-12
    Micha
    2 Kronieken 28; 2 Koningen 16-17
    Jesaja 13-27
    2 Koningen 18: 1-8
    2 Kronieken 29-31
    Psalm 48
     
8 Hosea; Jesaja; Nahum; Zefanja; Jeremia Hosea
    Jesaja 28-39
    Psalm 76
    Jesaja 40-48
    2 Koningen 18:9- 19:37
    Psalm 46; 80; 135
    Jesaja 49-66
    2 Koningen 20-21
    2 Kronieken 32-33
    Nahum
    2 Koningen 22-23
    2 Kronieken 34-35
    Zefanja
    Jeremia 1-40
     
9 Habakuk; Jeremia; Klaagliederen; Obadja; Ezechiël; Joël Psalm 74 en 79
    2 Koningen 24-25
    2 Kronieken 36
    Habakuk
    Jeremia 41-52
    Klaagliederen
    Obadja
    Psalm 82 en 83
    Ezechiël
    Joël
     
10 Daniël; Ezra; Haggaï; Zacharia; Esther; Nehemia; Maleachi Daniël
    Ezra 1-6
    Psalm 137
    Haggaï
    Zacharia
    Esther
    Ezra 7-10
    Nehemia
    Psalm 126
    Maleachi
     
11 Evangeliën Lukas 1; Johannes 1: 1-14
    Matteüs 1; Lukas 2: 1-38
    Matteüs 2; Lukas 2: 39-52
    Matteüs 3; Markus 1; Lukas 3
    Matteüs 4; Lukas 4-5; Johannes 1: 15-51
    Johannes 2-4
    Markus 2
    Johannes 5
    Matteüs 12: 1-21; Markus 3; Lukas 6
    Matteüs 5-7
    Matteüs 8: 1-13; Lukas 7
    Matteüs 11
    Matteüs 12: 22-50
    Matteüs 13; Lukas 8
    Matteüs 8: 14-34; Markus 4-5
    Matteüs 9-10
    Matteüs 14; Markus 6; Lukas 9:1-7
    Johannes 6
    Matteüs 15; Markus 7
    Matteüs 16; Markus 8; Lukas 9: 18-27
    Matteüs 17; Markus 9; Lukas 9:28-62
    Matteüs 18
    Johannes 7-10:21
    Lukas 10-11; Johannes 10:22-42
    Lukas 12-17:10
    Johannes 11; Lukas 17:11 – 18:14
    Matteüs 19; Markus 10
    Matteüs 20-21
    Luaks 18:15 – 19:48
    Markus 11; Johannes 12
    Matteüs 22; Markus 12
    Matteüs 23; Lukas 20-21
    Markus 13
    Matteüs 24-25
    Matteüs 26; Markus 14
    Luaks 22; Johannes 13
    Johannes 14-17
    Matteüs 27; Markus 15
    Lukas 23; Johannes 18-19
    Matteüs 28; Markus 16
    Lukas 24; Johannes 20-21
     
12 Handelingen Handelingen 1-11
    Jakobus
    Handelingen 12: 1-23
    Judas
    Handelingen 12: 24 – 18:17
    1 en 2 Tessalonicenzen
    Hebreeën
     
13 Brieven Handelingen 18: 18-28
    1,2, en 3 Johannes
    Handelingen 19
    1 Korinthe
    Handelingen 20: 1-12
    2 Korinthe
    Galaten
    Romeinen
    Handelingen 20:13 -25
    1 en 2 Petrus
    Handelingen 26-28
    Efeze
    Kolossenzen
    Filemon
    Filippenzen
     
14 Brieven en Openbaring 1 en 2 Timoteüs
    Titus
    Openbaring