Lees rooster

Komende vijfdagen te lezen:

no event

Download hier het Bijbeldagleesrooster 2020 in PDF.
Download hier het Bijbeldagleesrooster 2019 in PDF.

Overzicht van de data van de bijeenkomsten en de te behandelen Bijbelboeken. Zet deze alvast in je agenda! 

Bijeenkomst Bijbelboek Datum Inleider
1 Genesis, Job 21 maart 2019 AHV
2 Exodus, Leviticus 25 april 2019 APF
3 Numeri, Deuteronomium Ps 90 en 91 29 mei 2019 RT
4 Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, Psalmen 11 juli 2019 RT
5 2 Samuël, 1 Kronieken, Psalmen 26 september 2019 APF
6 1 Koningen, 1-2 Kronieken, Hooglied, Psalmen, Spreuken, Prediker. 31 oktober 2019 HP
7 1-2 Koningen, 2 Kronieken, Jesaja, Jona, Amos, Micha 12 december 2019 LJB
8 Hosea; Jesaja; Nahum; Zefanja; Jeremia 30 januari 2020 AHV
9 Habakuk, Jeremia, Klaagliederen, Obadja, Ezechiël 5 maart 2020 HP
10 Joël, Daniël, Ezra, Haggaï, Zacharia, Esther, Nehemia, Maleachi

16 april 2020

LJB
11 Evangeliën

18 juni 2020

AHV
12 Handelingen en brieven: Jacobus, Thessalonicenzen (1,2), Hebreeën en Johannes (1,2,3)

10 september 2020 (online, zie link op deze website)

HP
13 Brieven: Korinthe (1,2), Galaten, Romeinen

22 oktober 2020 (online, zie link op deze website)

LJB
14 Brieven: Petrus (1,2), Efeze, Kolossenzen, Filemon, Filippenzen, Timoteus (1,2), Titus en Openbaring 10 december 2020 (online, zie link op deze website) RT

Legenda: AHV (Adrian Verbree) – APF (Albert Feijen) – RT (Roelof Tigelaar) -LJB (Louren Blijdorp) – HP (Huibert Prins)

Lees meer in detail het rooster hier: https://www.samenbijbellezen.nl/detail-rooster/

Het Bijbeldagleesrooster 2020 kunt u downloaden in PDF.
Het Bijbeldagleesrooster 2019 kunt u downloaden in PDF.

 Handig om bij te blijven.