Leestips

Voor dit project kan de Bijbel in gewone taal (BGT) een geschikte vertaling zijn, gezien de hoeveelheid te lezen tekst en de makkelijk toegankelijke en duidelijke schrijfstijl. Uiteraard kunt u ook de NBV of een andere vertaling gebruiken.

1. Gebruik het leesrooster. Teksten staan afwisselend maar ook chronologisch door elkaar. Eea is gebaseerd op de uitgave van ‘de Bijbel in één jaar’.

2. Kies een vast moment om te lezen. Houd de mogelijkheid om op een bepaalde dag (bijv zondag) eventuele achterstand weer te kunnen inhalen.

3. Bid vooraf en lees met een open geest. Overdenk teksten voor je eigen leven.

4. Maak aantekeningen, in een apart boekje of in de bijbel zelf. Markeer waardevolle teksten.

5. Check de tekst eens in een andere vertaling, bijv. via de bijbel app (op www.debijbel.nl).

6. Houd vol, ook als tekstgedeelten niet aanspreken. Mogelijk dat de teksten achteraf (door de verbanden) wel waardevol zijn geweest. Stimuleer elkaar. Probeer eens hardop te lezen.