Videopresentatie blok 14: Petrus (1,2), Efeze, Kolossenzen, Filemon, Filippenzen, Timoteus (1,2), Titus en Openbaring

Op donderdagavond 10 december werd dit bijbelleesproject afgerond. Gefeliciteerd als je vanaf het begin hebt meegedaan en de Bijbel in 2 jaar hebt uitgelezen!

De huidige situatie rond corona laat een fysieke bijeenkomst niet toe. Het laatste blok is daarom afgesloten met deze videopresentatie. De presentatie staat vanaf 12 dec online. Ds. Roelof Tigelaar presenteert dit laatste blok.

Bijeenkomst in Morgenlicht, Blok 13 over 3 brieven van Paulus: Korinthe, Galaten, Romeinen

Het eind is in zicht, nog 2 blokken te gaan. 22 oktober a.s. willen we het weer proberen: een fysieke (en interactieve) bijeenkomst om blok 13 af te sluiten. De bijeenkomst zal in de kerkzaal zijn van het Morgenlicht om 19.30 uur. Ds. Louren Blijdorp zal de avond leiden.
Registratie vindt plaats bij de hoofdingang. Vanaf daar wordt je naar een plek verwezen. Je moet je hiervoor nog wel even aanmelden door middel van een e-mailtje naar info@samenbijbellezen.nl. Er is ruimte voor 30 deelnemers. Je kunt deze bijeenkomst terugkijken via kerkdienstgemist.nl

Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel. Spread the Word!


Videopresentatie blok 11: 4 Evangelien

Een videopresentatie van Adrian Verbree stond ca. 2 maanden online op deze website. Daarna is deze verwijderd en vervangen door onderstaande korte samenvatting.

Vier getuigen: Waar in de Bijbel herhaaldelijk wordt aangehaald dat iets als betrouwbaar kan worden beschouwd met 2 of evt. 3 getuigen, zijn hier 4 Evangeliën, ofwel 4 getuigen. Mattheüs en Johannes zijn ooggetuigen, Marcus schreef zijn verhaal aan de hand van wat Petrus hem vertelde en Lucas is na Mattheus en Marcus geschreven. Mattheüs, Marcus en Lucas worden kortweg de ‘Synoptici‘ genoemd omdat hun evangeliën zoveel overeenkomsten vertonen. Johannes wijkt daarin af.

Een boek uit één stuk: De Bijbel kent veel samenhang en verwijzingen naar de verschillende boeken en tussen OT en NT. Ook zijn er diverse overeeneenkomsten of spiegelingen te vinden tussen Adam en Jezus (2e Adam) en zijn beproevingen in de woestijn.

Kijk op Jezus’ reizen: Jezus bezocht heel Israel. Altijd met de boodschap: ‘vertel niet dat ik de Messias ben’. Toch een uitzondering hierop: Samaria (het buitenland): Daar vertelt Jezus dat Hij de Messias is aan de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ook in het ‘overjordaanse’ dreef hij vele kwade geesten uit een man: Legioen, naar een kudde van 2000 varkens. Jezus werd verzocht het gebied te verlaten maar liet wel zijn ‘13e apostel’ achter: Legioen. Tenslotte volgt zijn laatste reis Jeruzalem waar Hij vooraf bekend laat maken door 72 evangelisten dat Hij de Messias is. Zijn taak zat er toen bijna op.

4 vragen: Tenslotte beantwoordde Adrian nog 4 verschillende vragen die mogelijk bij je opkwamen tijdens het lezen:

  • Hoe zit het met de verschillen tussen de 4 Evangeliën?
  • Waarom zijn er zoveel boze geesten rondom Jezus’ verschijning?
  • Wat is het doel van de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia?
  • Waarom vraagt Johannes in de gevangenis of Jezus echt de messias is. Dat wist hij toch?

Mocht je de presentatie nog willen ontvangen dan kan ik deze naar je versturen. Geef dat even aan via deze website. Vanaf 7 augustus start het leesrooster voor blok 12: Handelingen en brieven: Jacobus, Thessalonicenzen Hebreeën en Johannes.
Spread the Word.

Kort verslag videopresentatie Blok 10

Joël, Daniël, Haggaï, Zacharia, Esther, Ezra, Nehemia, Maleachi

Blok 10 vormt het laatste deel van het oude testament (OT). Louren Blijdorp gaf hierover een presentatie die op deze website te bekijken was van 16 april tot 7 mei 2020.
De profeten vormen een groot deel van het OT. De Joden verdelen het OT in 3 delen: De Thora: de eerste vijf bijbelboeken, de nebe’im {“nevie’iem”}: de profeten en de chetoebim {“ketoeviem”}: de Geschriften, zoals Psalmen, Spreuken en Prediker. Het NT is volgens Louren een peuleschil tov het soms verwarrende OT. Louren legt in zijn presentatie een verbinding tussen het OT en het NT:

Mislukking”: Heel kort samengevat lijkt het OT als een soort “mislukking”: God begint met Abram iets groots dat leidt tot Salomo als hoogtepunt. Salomo gaat tenslotte de fout in, het rijk scheurt en vele koningen met hun afgoden volgen. Na de ballingschap wordt alles weer getracht te herstellen. Maar het werd niet zoals het was. De aanhoudende prediking van de profeten over bekering van het hart en het loslaten van de verbeelding middels offers vormt een brug naar het NT. Met Maria als kroon op die prediking. Maria kan in volledig vertrouwen, verootmoediging en geloof Jezus als verlosser ontvangen.

Profeten over de offerdienst: Profeten hebben soms ongezouten kritiek op het priesterschap en offerdienst, zoals in Amos 5:21, Hosea 6:6, Jesaja 1:11, Micha 6:6ev en Jeremia 7:2ev en 7:21ev. Deze kritiek is vooral gericht op een uiterlijke schijn (offerdiensten en cultische reinheid). Er is een soort stap bij de profeten te zien: het van binnen rein zijn, rein van hart ipv offerdiensten. Een ethische reinheid ipv een cultische reinheid. OT-offercultus was onvolmaakt en vooral bedoeld om het zondebesef te wekken. Het volmaakte offer is uiteindelijk door Jezus zelf volbracht waarin profeet- en priesterschap bij elkaar komen. Lees de verhelderende teksten van Hebreeën 1: 1-3 en Lukas 24:25-27 en 44-45 hierover.

Profeten en de Heilige Geest: Er is een verband tussen de Heilig Geest en de profeten zoals beleden in de geloofsbelijdenis van Nicea: “de HG die gesproken heeft door de profeten”. Zie Micha 3:8, Ezechiel 3:12ev, en 11:5 en 1Samuel 10:5ev. Hierbij is een verschil zichtbaar tussen (vaak tijdelijke) extase en de (meer langdurige) inwoning van de Geest. Deze inwoning kan als rijker worden gezien: Bij Jezus wordt gesproken over een inwoning, het vervuld worden met de Heilige Geest. Hierover kun je lezen in: Lucas 3: 21, 4:1 en Joh. 1:32 en 3:34 waarbij de Geest op Jezus neerdaalt. Kolossenzen 3: 16. “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen”.

Coronacrisis, maar wij gaan door (update)

De overheid adviseert drukte te vermijden,  1,5 meter afstand tot elkaar te houden en maximaal 30 personen binnen te laten. Dit betekent dat ook de bijeenkomsten (blok 10 en 11) in het Morgenlicht niet door kunnen gaan.

In plaats daarvan zal er een vlog/videocollege van Louren Blijdorp online komen op 16 april. Deze is inmiddels na 3 weken weer verwijderd.
Op 18 juni komt er een videopresentatie online van Adrian Verbree. Hij zal de 4 evangeliën presenteren. Deze is dan te bekijken via deze site!

Kortom, geen reden om ook het lezen van de Bijbel stil te leggen. Laten we vooral elkaar blijven stimuleren door te gaan. Spread the Word!

Team SamenBijbelLezen

Bijeenkomst Blok 9: Habakuk, Klaagliederen, Obadja en Ezechiël (met bijlage)

Donderdag 5 maart was de 9e bijeenkomst. Het één na laatste blok over het oude testament (OT). Opkomst: ongeveer 35 mensen.

Ds. Huibert Prins ging met ons in vogelvlucht door de gelezen Bijbelboeken. En beeldend als hij is, met veel plaatjes, filmpjes en plattegronden. Na veroveringen door de Assyriërs volgden de Babyloniërs. Zij vallen Jeruzalem aan nadat koning Jojakim (later Jojachin) in opstand komt. Vele Judeeërs worden weggevoerd waaronder Jojachin, Daniël, Ezechiël. Een kort filmpje illustreert hoe de verovering van Jeruzalem ongeveer moet zijn gegaan. Koning Sedekia doet later hetzelfde waarna de Babyloniërs de stad met tempel volledig vernietigen. De deportatie van de Judeeërs verloopt dus in verschillende fasen. 

Er werden verschillende ervaringen gedeeld door de aanwezigen over de gelezen boeken: o.a. Ezechiëls bijzondere en soms bizarre verbeeldingen en visioenen, vastbinden en opsluiten in eigen woning, meer dan jaar op linkerzij, koeken bakken boven vuurtje van gedroogde poep, niet mogen rouwen om dood eigen vrouw en het verhaal over de ontrouwe Ohola (Samaria) en Oholiba (Jeruzalem).

Dit werd gevolgd door een toelichting over de opzet van het boek Klaagliederen. En over het Babylonische rijk waarvan Babylon (de tegenhanger van Ninevé) de hoofdstad was. Een zeer imposante stad (“poort van Bel”) met vele afgoden en tempels, enorme muren, vruchtbare gronden en de zgn. ‘hangende tuinen’. Een filmpje geeft hiervan een mooie impressie. Sadam Hoessein zag zichzelf als een 2e Nebukadnezar. Hij wilde het oude Babylon weer in ere herstellen.

Ook wij leven nog als ballingen in deze wereld en Jezus leert ons de weg naar ons echte thuis. Die boodschap kregen we mee in een laatste filmpje.

De presentatie van Huibert Prins met hyperlinks naar diverse filmpjes is hier te downloaden (klik op onderstaande banner)

Bijeenkomst Blok 8: Hosea, Jesaja, Nahum, Zefanja en Jeremia (met bijlage)

Donderdag 30 januari was de 8e bijeenkomst.

Opkomst: ongeveer 35 mensen. Adrian Verbree had een interessante avond voorbereid in 3 delen: Bijbelse legpuzzel, Ninevé (de bloedstad) en tekstonderzoek.

De legpuzzel heeft betrekking op het drama wat afspeelde in Rama: De kindermoord, Rachels dood en Juda’s ballingschap: Mat.2:16-18: Herodes die alle jongetjes van 2 jaar en jonger dode. Dit was voorspeld in Jeremia 31:15. Rachel stierf verbitterd langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem (Gen 35:19) en is dicht bij Rama begraven. En Jeremia 40:1 waarbij Rama als een soort ‘Westerbork’ fungeerde voor de ballingen van Jeruzalem en Juda naar Babel.

Ninevé, de grote hoofdstad van het Assyrische rijk. De stad waar eerder in de Bijbel Jona doorheen liep om de inwoners te bekeren, was later het bolwerk van het Assyrische rijk. De stad waar een innovatief strijdleger (mbt kleding, strijdwagens en wapens) kon worden gevormd in de tijd van Tiglath Pileser. Van hieruit werd op wrede wijze Israël en later Juda en Egypte ingenomen. Later werd Assyrië met Ninevé door God gestraft. De Meden en Babyloniërs braken Ninevé tot de grond toe af zoals voorspeld door Zefanja (2:13). Jona krijgt toch nog zijn zin.
In 1858 is Ninevé teruggevonden door een zekere Austen Henry Layard. 28.000 gevonden kleitabletten zijn nog steeds een schat aan informatie uit die tijd. Ninevé is waar nu Mosul ligt. De op twee na grootste stad van Irak.

Tekstonderzoek: In de profetieën van Jesaja (11:1) en Jeremia (23:5) wordt beeldspraak gebruikt die is afgeleid uit de plantenwereld: (s)tronk, rijsje, telg, twijg, spruit, stam, scheut, wortels. Maar deze profetieën bleken minder identiek dan de vertalingen suggereren. In Jesaja is nog hoop op herstel te bespeuren. In Jeremia niet meer: Jeremia 22:30. Dus geen scheut, telg of twijg. Jeremia 23:5, God zal nieuw leven geven! Zie Mattheus 1:20.

De presentatie van Adrian Verbree is hier te downloaden (klik op onderstaande banner)

Bijeenkomst Blok 7: 1-2 Koningen, 2 Kronieken, Jesaja, Jona, Amos, Micha (met bijlage)

Donderdag 12 december hadden we de zevende bijeenkomst van het samenbijbellezen project. Opkomst: ongeveer 35 mensen.

Louren Blijdorp haalde de hoofdlijnen aan van het 10 en 2 stammenrijk vanaf de scheuring tot aan de ondergang van het 10 stammenrijk (ballingschap: 2 kon. 17). De aaneenschakeling van koningen, de verschillende hoofdsteden van het 10 stammenrijk (Sichem, Penuël, Tirsa, Samaria) en de verloren en teruggewonnen grondgebieden gedurende deze periode. Koning Achab van Israel die de Baäl weer binnenhaalt en Jehu die daar weer een einde aan maakte. Opvallend is het aantal staatsgrepen in het 10 stammenrijk en het behoud van het koningshuis in het 2 stammenrijk. En het benoemen van veel moeders van de koningen van Juda, zoals van de 7 jarige koning Joas. Hij herstelt na koningin Atalja (2 kon.11) de tempel. In Kronieken staat vooral de geschiedenis van de koningen in Juda en de tempel beschreven.

(Klik op de afbeelding om te downloaden)

Opgravingen (Archeologie)vertelt het verhaal van de bijbel vanuit de kant van de vijanden van Israel. De steen van Mesa is hiervan een mooi voorbeeld. Hierop omschrijft de koning van Moab zijn strijd met Israel. Er zijn duidelijke paralellen te zien met bijv. Jesaja 15. Dit weerspreekt dat de bijbel niet betrouwbaar zou zijn.
Verder haalde Louren de onderzoeken aan van Prof. dr. A. Noordtzij die concludeerde dat we door de opgravingen de semitische wereld van toen en de Bijbel beter leren begrijpen. God gedoogde de tijd- en cultuurgebonden gebruiken, polygamie, wrede straffen, slavernij en tradities van zijn volk in die tijd. Het was interessant en leerzaam!

Beëindiging van blok 7 betekent de start van blok 8: Hosea; Jesaja; Nahum; Zefanja; Jeremia. Lees en ontdek wat God ons te vertellen heeft. Volgende bijeenkomst is op donderdag 30 januari 2020. Adrian Verbree zal deze avond leiden.

Bijeenkomst Blok 6: Spreuken, Prediker, Hooglied

Donderdagavond, 31 oktober was er een bijeenkomst om de gelezen bijbelboeken van het bijbelleesproject te behandelen. De opkomst was rond 40 a 45. Huibert Prins had een afwisselend programma voor deze avond bedacht met filmpjes (Het Bijbel Project), een quiz en vragenrondes. Er waren nog wat meer bijbelgedeelten gelezen maar de focus lag vooral op de wijsheidsliteratuur. Na een korte overdenking vooraf werden teksten gebeamed waarbij het publiek met gekleurde kaartjes kon aangeven uit welke van de drie boeken de tekst komt. Er kwamen verschillende vragen naar voren uit het publiek over de gelezen teksten.

De boeken nodigen uit om langer na te denken over de teksten. Ook is er samenhang. Spreuken met daarin levenswijsheid (die ‘t soms wel erg zwart-wit verwoord) met als basis: eerbied voor God. Prediker, de criticus, bevestigt dit maar lijkt soms ook te nuanceren op wat er in Spreuken staat: toeval bestaat en alles is “zinloos”. Dwz, de betekenis van alles is niet duidelijk of verwarrend (zoals rook of mist). Hooglied biedt alle openheid maar ook breekbaarheid in de liefde die God zo mooi gemaakt heeft.
Al met al weer genoeg stof tot nadenken. Samengevat een leerzame en interessante 1,5 uur.

Het volgende blok gaat over de laatste delen van Koningen en Kronieken en over Jesaja, Jona, Amos en Micha. Ds. Louren Blijdorp neemt de lead in de bijeenkomst op 12 december. We zitten dan weer in het Morgenlicht (zaal 4-5, combinatiezaal). Doe mee en herontdek de rijkdom van de Bijbel. Welkom en Spread the Word!